Publicerad: 2019-03-12 13:35 | Uppdaterad: 2019-03-12 13:35

KI deltog i delegationsresa till Indien för att stärka hälsosamarbetet

En svensk delegation under ledning av socialminister Lena Hallengren besökte Indien under slutet av februari i syfte att stärka det svensk-indiska hälsosamarbetet. KI:s vicerektor Anders Gustafsson var en av deltagarna i delegationen.

– Det var mycket värdefullt för Karolinska Institutet att som enda svenska lärosäte få följa med på socialministerns främjanderesa till Indien. Många nya kontakter kunde knytas och gamla kontakter stärkas, säger Anders Gustafsson, vicerektor för forskning.

Övriga deltagare var representanter från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Karolinska Universitetssjukhus, Region Uppsala och Swecare, som är en stiftelse som verkar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård samt flera av deras medlemsföretag.

Inom KI hålls en årlig KI-India Seminar där forskare som är involverade i samarbetsprojekt med kollegor i Indien samlas, presenterar pågående projekt och diskuterar framtida möjligheter. Forskare, lärare, doktorander och andra intresserade bjuds in till årets KI-India Seminar som äger rum tisdag den 21 maj 2019.