Publicerad: 2015-09-01 09:00 | Uppdaterad: 2015-09-22 13:07

Kan hjälpa lärare ge rätt feedback

Konkret beröm som ”du valde rätt” fungerar bättre i en lärandemiljö än att säga ”du är smart”. Det är en av många slutsatser som presenteras i en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet om hur olika typer av feedback påverkar prestationen samt hur elevernas attityd påverkar motivationen att slutföra uppgifter.

Lagom till skolstarten presenterar Alva Appelgren sin avhandling som kan hjälpa lärare att ge bättre feedback till elever och öka deras motivation att slutföra uppgifter i större utsträckning.

– Vi gjorde studierna både i laboratoriemiljö samt på plats i skolan med elever i mellanstadiet. Syftet var att ta reda på vad det är som motiverar elever och vilken typ av feedback som ger bäst resultat, säger Alva Appelgren.

I skolstudien fick eleverna göra övningar som testade deras arbetsminne. Studien sträckte sig över 20 sessioner, vilket gav forskarna möjlighet att få information om elevernas ihärdighet. Det visade sig att de elever som trodde att intelligens kan förbättras med träning fullföljde sessionerna i större utsträckning än de som trodde att intelligens är något medfött som inte kan ändras. Forskarna drog slutsatsen att elever med en flexibel attityd till lärande och som tror att förbättring är möjligt är mer motiverade till att slutföra övningar. De elever som hade inställningen att övningen skulle bli rolig och givande var också mer motiverade.

Positiva ljud

Vilken typ av feedback som ger bäst prestationer undersöktes genom att eleverna delades in i grupper som fick olika typer av feedback. Direkt feedback under övningarna i form av positiva ljud för rätt svar och negativa ljud för fel svar visade sig vara störande, och de elever som utsattes för detta presterade sämre än de andra grupperna.

I en studie gjord i MR-kamera jämfördes två typer av feedback. Studien visar att de som fick berömmet ”du är smart” blev mer stressade, mindre motiverade och presterade något sämre än de som fick höra ”du valde rätt”. Forskarna drog slutsatsen att det är bättre att ge konkret beröm som ”du valde rätt”, vilket är direkt kopplat till prestationen och knyter an till elevernas utveckling framåt. Uttalandet ”du är smart” bedömer istället elevernas karaktär och kan göra dem mer osäkra på sin egen förmåga.

– De här resultaten är viktiga för de som skapar digitala verktyg som använder feedback. De är även relevanta för lärare och föräldrar som ger daglig feedback, för att de ska veta vilken typ av beröm som bäst ökar prestation och motivation, säger Alva Appelgren.

Disputation skedde 31 augusti 2015 vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Huvudhandledare har varit Sara Bengtsson, forskare vid samma institution.

Text: Jenny Tollet

Doktorsavhandling

Error, praise, action and trait: effects of feedback on cognitive performance and motivation
Alva Appelgren, Karolinska Institutet 2015, ISBN: 978-91-7676-002-4