Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Aswathy Narayanan

2022-06-10 10:00 - 11:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Biblioteket Infektionskliniken, I63, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge/Online

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge: Aswathy Narayanan med titeln: "Impact of gut microbiome on clinical aspects of HIV infection".

Doktorand

Aswathy Narayananavdelningen för infektionssjukdomar och hud, institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI.

Avhandlingens titel

"Impact of gut microbiome on clinical aspects of HIV infection."

Huvudhandledare

Piotr Nowak, universitetslektor, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI.

Bihandledare

Anders Sönnerborg, Professor, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI.

Dr Shilpa Ray, Labmed, KI.

Dr. Lokeshwaran Manoharan, Lunds universitet.

Delta online

Du kan delta på detta ISP seminarium online via Zoom

Kontakt

Piotr Nowak Adjungerad Lektor