Föreläsningar och seminarier Så kan multimodalitet bidra till meningsfullt lärande

2024-04-26 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online
Christen Rachul, Jeff Bezemer, Martin Engebretsen
Christen Rachul, Jeff Bezemer, Martin Engebretsen.

Följ med på en fascinerande resa i medicinsk utbildning med Dr Christen Rachul. Upptäck hur multimodalitet bidrar till meningsfullt lärande, i undervisning och i klinik.

Presentatör

Dr. Christen Rachul (University of Manitoba).

Deltagare

Prof. Martin Engebretsen (University of Agder), Prof. Jeff Bezemer (UCL Institute of Education.

Om

Multimodality Talk Series är ett gemensamt initiativ för forskare över hela världen som är intresserade av multimodalitet. Det syftar till att tillhandahålla en plattform för dialog för att främja multimodal forskning mellan olika discipliner. 

Multimodalitet uppmärksammar hur mening skapas genom kombinerad användning av semiotiska resurser som gester, tal, ansiktsuttryck, kroppsrörelser och proxemik, stillbilder och rörliga bilder, objekt, ljud och musik, skrift, färg, layout och den byggda miljön.

Denna internationella samtalsserie arrangeras av UCL Visual and Multimodal Research Forum, University of Leeds och Undervisning och lärande, Karolinska Institutet.

Läs mer om eventet på den engelska sidan Bringing a Multimodal Lens to Medical Education.

Kontakt

Henrika Florén Pedagogisk Utvecklare