Disputationer Disputation: Padryk Merkl

2022-05-20 9:00 Add to iCal
Campus Solna Cesarsalen, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Padryk Merkls disputation fredagen den 20 maj 2022, kl. 09:00, i Cesarsalen, Berzelius väg 3 på Campus Solna.

Titel

"Responsive nanostructured materials for bioanalyte detection and triggered antimicrobial therapy"

Författare

Padryk Merkl, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Nicole Pamme, Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi

Huvudhandledare

Georgios Sotiriou, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Birgitta Henriques-Normark, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Betygsnämnd

Maria Messing, Lunds universitet, NanoLund (Center för nanovetenskap)

Andreas Dahlin, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik

Daniel Aili, Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Kontakt

Padryk Merkl