Disputationer Disputation: Ming Han Yao

2022-05-25 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafssonsalen NEO, Blickagången 16

Targeting innate and adaptive immune responses to achieve long-term allograft acceptance following transplantation

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61208597032?pwd=MVFtWjRtV29iOFJ1OE5GNWNqeldhQT09

Huvudhandledare

Torbjörn Lundgren, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Bo-Göran Ericzon, Professor
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Makiko Kumagai-Braesch, MD PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för transplantationskirurgi

Fakultetsopponent

Peter Stock, Professor
University of California,
San Francisco School of Medicine

Betygsnämnd

Malin Flodström-Tullberg, Professor
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Centrum för infektionsmedicin

Cecilia Götherström, Docent
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Göran Dellgren, Professor
Göteborgs universitet
Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Kontakt

Ming Yao Anknuten till Forskning