Disputationer Disputation Klara Lenart

2024-05-03 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:11 Birger & Margareta Blombäck, Eugeniavägen 3.

From vaccination to infection : mechanistic studies of immune responses to SARS-CoV-2

Författare:

Klara Lenart
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, avdelningen för immunologi och allergi 

Huvudhandledare: 

Professor Karin Loré 
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, avdelningen för immunologi och allergi 

Bihandledare: 

Professor Anna Smed Sörensen 
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna, avdelningen för immunologi och allergi 

Professor Hans-Gustaf Ljunggren 
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Betygsnämnd: 

Professor Ali Mirazimi 
Karolinska Institutet, Avdelningar på institutionen för laboratoriemedicin och avdelningen för Klinisk mikrobiologi.

Associate Professor Mats Bemark 
Lund University Lund University Cancer Centre Gothenburg University Department of Microbiology and Immunology 

Docent Stephen Malin 
Karolinska Institutet , Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiovaskulär medicin.