Disputationer Disputation: Aiva Lundberg Båve

2024-05-03 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo, Blickagången 16, KI Campus Flemingsberg

Välkommen till Aiva Lundberg Båves disputation med titeln "Cancer risk, autoimmune comorbidity, and autoantibodies in primary sclerosing cholangitis".

Doktorand

Aiva Lundberg Båve, Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Avhandlingens titel

"Cancer risk, autoimmune comorbidity, and autoantibodies in primary sclerosing cholangitis".

Huvudhandledare

Professor Annika Bergquist, Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Bihandledare

Docent Caroline Nordenvall, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

PhD Martin Cornillet Jeannin, Centrum för infektionsmedicin (CIM), Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Opponent

PhD, Lektor Emma Culver, Translational Gastroenterology & Liver Unit, Department of Experimental Medicine, University of Oxford.

Betygsnämnd

Docent Hans Törnblom, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs Universitet.

Biträdande professor Mattias Ekstedt, Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet. 

Docent Marie Holmqvist, Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Delta online

Länk till Zoom-möte. 

Kontakt

Aiva Lundberg Båve Doktorand