Disputationer Disputation: Veronika Tirado

2024-05-03 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Välkommen till Veronika Tirados disputation.

Titel: Sexual and reproductive health and rights among newly arrived migrants in Sweden: Knowledge gaps and healthcare challenges

Huvudhandledare:
Professor Anna Mia Ekström, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare: 
Professor Anna Karin Hurtig, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
Docent Claudia Hanson, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Docent Nicola Orsini, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Docent Susanne Strömdahl, Institution för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin, Uppsala universitet

Opponent:
Professor Bernadette Nirmal Kumar, Division of Health Services Research, Norwegian Institute of Public Health

Betygskommitté
Professor Solvig Ekblad, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet
Professor Abid Gele, Division of Health Services Research, Norwegian Institute of Public Health
Docent Sol Juarez, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Kontakt

Veronika Tirado Doktorand