Disputationer Disputation - Louise Lundborg

2022-05-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMB Berzelius väg 21.

Safe Labor-reappraisal of labor duration and clinical management for improved maternal and infant outcome.

Zoom meeting:

Https://ki-se.zoom.us/j/66245562875

Meeting ID: 622 455 62 75

Huvudhandledare:

Mia Ahlberg
Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin,Solna, Divisionen för Klinisk Epidemiologi.

Opponent:

Stine Bernitz
Oslo Metropolitan University ,Faculty of Health Sciences, Department of Nursing and Health Promotion.

Bihandledare:

Olof Stephansson
Karolinska Institutet Institutionen för Medicin, Solna Divisionen för Klinisk Epidemiologi.

Anna Sandström
Karolinska Institutet Institutionen för Medicin, Solna, Divisionen för Klinisk Epidemiologi.

Xingrong Liu
Karolinska Institutet Institutionen för Medicin, Solna. Divisionen för Klinisk Epidemiologi.

Betygsnämnd:

Susanne Georgsson
Karolinska Institutet, CLINTEC/ Röda Korsets Högskola.

Andreas Herbst
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lund Universitet.

Helena Lindgren
Karolinska Institutet, Kvinnor och Barns hälsa.