Disputationer Disputation: Linnea Bergqvist-Norén

2022-09-09 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg 9Q Månen Alfred Nobels Allé 8. Även via Zoom.

Physical activity and obesity prevention in early childhood

Möjlighet finns att följa disputationen digitalt. 
Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/63145768721

Huvudhandledare

Professor Maria Hagströmer
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - NVS
Enheten för fysioterapi

Bihandledare

Professor Claude Marcus
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Docent Emilia Hagman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Professor Anders Raustorp
Göteborgs Universitet
Institutionen för kost- och Idrottsvetenskap

Betygsnämnd

Docent Pontus Henriksson
Linköping universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård - HMV
Enheten för samhälle och hälsa

Docent Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Enheten för klinisk epidemiologi

Professor Mikael Fogelholm
Helsingfors Universitet
Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper