Disputationer Disputation: Linda Larsson

2022-10-21 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Månen (9Q), Alfred Nobels Allé 8, plan 9. Även via Zoom.

Development of new blood banking strategies for processing and storage of red blood cell components

Deltagande via Zoom:  https://ki-se.zoom.us/j/62871878261

Huvudhandledare

Professor Michael Uhlin
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC,
Enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin

Bihandledare

Doktor Stella Larsson
Karolinska Universitetssjukhuset
Enheten för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Doktor Emma Watz
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC,
Enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin
Enheten för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Uppsala Universitetssjukhus

Fakultetsopponent

Doktor Rebecca Cardigan
University of Cambridge
Department of Haematology
The National Health Service (NHS) Blood and Transplant

Betygsnämnd:

Professor Jan Holgersson
Göteborgs Universitet
Enheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin

Docent Cecilia Götherström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för obstetrik och gynekologi

Professor Karl-Gösta Sundqvist
Karolinska Institutet
Avdelningen för Klinisk immunologi & transfusionsmedicin

Kontakt

Linda Larsson Doktorand