Disputationer Disputation - Joakim Lindqvist

2022-10-21 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Foreläsningssal "Germinal Center", CMM, L8:00 024

Pain patterns in early rheumatoid arthritis

Huvudhandledare:

Jon Lampa, professor
Karolinska Institutet, Institutionen for Medicin, Solna, Avdelningen for reumatologi.

Opponent:

Jan Bjersing
Goteborgs universitet, docent

Bihandledare:

Johan Askling, professor
Karolinska Institutet, Institutionen for Medicin, Solna, Avdelningen for klinisk epidemiologi.

Helga Westerlind, senior forskningsspecialist
Karolinska Institutet, Institutionen for Medicin, Solna, Avdelningen för klinisk epidemiologi.

Betygsnämnd:

Ulla Lindqvist
Uppsala Universitet, Institutionen for medicinska vetenskaper.

lva Gunnarsson, adjungerad professor
Karolinska Institutet,. Institutionen for Medicin, Solna.

Ann Bremander
University of Southern Denmark, Odense, Dept of Regional Health Research.