Disputationer Disputation: Georgios Vavilis

2022-06-10 9:00 - 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birke 1, Birkeaulan: F52, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Välkommen till Georgios Vavilis disputation, med titeln: "Implications of Chronic Kidney Disease on Presentation Treatment and Outcomes in Patients with Aortic Stenosis".

Doktorand

Georgios Vavilis, Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Avhandlingens titel

"Implications of Chronic Kidney Disease on Presentation Treatment and Outcomes in Patients with Aortic Stenosis".

Huvudhandledare

Karolina Szummer, Associate Professor, Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Bihandledare

Magnus Bäck, Professor, kardiovaskulär medicin, institutionen för medicin, Solna, KI.

Peter Bárány, Associate Professor, med njursjukdomar, CLINTEC, KI.

Andreas Rück, Associate Professor, kardiologi, institutionen för medicin, Solna, KI.

Opponent

Ole De Backer, Associate Professor, Department of Clinical Medicine, Division of Cardiology, Copenhagen University.

Betygsnämnd

Eric Rullman, Associate Professor, Lab Med, Huddinge, KI.

Krister Lindmark, Associate Professor, Karolinska Institutet och Umeå Universitet. 

Anders Christensson, Professor, Lunds Universitet.

Kontakt

Georgios Vavilis Anknuten till Forskning