Disputationer Disputation Annika Kits

2024-08-23 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh, S-Huset /S2:02 - och online

Titel: Fast multi-contrast magnetic resonace imaging of the brain: a diagnostic performance study

Huvudhandledare 

Docent Anna Falk Delgado, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Bihandledare

Professor Stefan Skare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Opponent 

Professor Isabella Björkman-Burtscher, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, 

Betygsnämnd

Professor Johan Wikström, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Neuroradiologi, Uppsala universitet

Docent Anna Steinberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Docent Jonas Svensson, Naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna, Lunds universitet

Kontakt

Annika Kits Doktorand