Disputationer Disputation Elsa Tillberg

2024-09-13 9:00 Add to iCal
S:t Eriks Ögonsjukhus Aulan Sankt Eriks ögonsjukhus, Eugeniavägen 12, Solna

Titel: Hemiplegic cerebral palsy. Clinical presentation and aetiology

Huvudhandledare

Jonas Persson, Medicine doktor, Klinisk neurofysiolog, Neurofysiologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Gerald Cooray, Docent, kliniks neurofysiolog. Neurofysiologiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Opponent 

Kate Himmelmann, professor, institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Överläkare vid regionhabiliteringen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Betygsnämnd

Anders Hjern  professor, överläkare Institutionen för medicin Karolinska Institutet, Solna.

Margareta Dahl, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Karin Eeg Olofson, docent, pediatrisk neurofysiolog , Uppsala universitet.

 

Kontakt

Elsa Tillberg Doktorand