KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

24 April

24 April till 21 Maj
Campus Solna
Utbildningen Att undervisa i etik vänder sig till personer som undervisar i andra ämnen än etik och som planerar att integrera etik i sin undervisning. Exempelvis lärare och andra som handleder läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, fysioterapistudenter, tandläkarstudenter under verksamhetsförlagd…
Intern kurs och fortbildning
Lärande, Informatik, Management och Etik
KI webbförvaltning
2022-06-08