Publicerad: 2018-12-13 13:45 | Uppdaterad: 2018-12-13 13:48

Juleen R. Zierath får Nordiska Medicinpriset 2018

Professor Juleen Zierath vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, tilldelas Nordiska medicinpriset 2018. Utmärkelsen är ett av Nordens största inom medicinområdet och avser i år forskning om diabetes. Hon delar priset med professor Patrik Rorsman vid Göteborgs universitet.

Styrelsen för det Nordiska Medicinpriset skriver i sin motivering att de båda bedriver ”internationellt ledande forskning om diabetes som skapat en omfattande vetenskaplig bas rörande grundläggande mekanismer bakom uppkomst av diabetes, vilket skapat förutsättningar för nya behandlingsmöjligheter vid denna sjukdom.”

Juleen R. Zierath

Juleen R. Zierath belönas ”för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur.”

Motiveringen för Patrik Rorsman lyder ”för sina grundläggande studier rörande cellulär och molekylär reglering av hormonproduktion av olika celler i bukspottkörteln, samt för klarläggande av hur dessa celler reagerar på förändringar av blodsockerkoncentration, studier som skapat en bas för förbättrad behandling vid diabetes.”

Nordiska Medicinpriset delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam. Priset tilldelas forskare som gjort särskilt framstående vetenskapliga insatser inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.