Publicerad: 2024-06-03 17:22 | Uppdaterad: 2024-06-03 19:40

Jenny Mjösberg får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2024

H.K.H. Prins Daniel, Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024, Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
H.K.H. Prins Daniel, Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024, och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Foto: Hjärt-Lungfonden

Cirka 40 000 svenskar lever med svår astma som orsakar stort lidande. KI-forskaren Jenny Mjösberg har med anslag från Hjärt-Lungfonden upptäckt en specifik cell som tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma. Genom att undersöka dessa celler vidare finns möjligheter att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för personer med svår astma. Nu tilldelas hon Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag för fortsatta studier av fynden.

Porträtt av Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.
Kristina Sparreljung. Foto: Hjärt-Lungfonden/Anna Molander

– I Sverige lever många med svår astma och det saknas idag botande behandling. Jenny Mjösbergs forskning har potential att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för de här personerna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, i ett pressmeddelande.

Omkring 800 000 personer i Sverige lever med astma. Cirka 40 000 av dessa lider av svår astma, globalt uppgår siffran till cirka 16 miljoner människor. 

Svår astma orsakar stort lidande för individen. Det finns därför ett stort behov av ökad kunskap om sjukdomen och förbättrade behandlingar. 

Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, tilldelas nu Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2024 på 15 miljoner kronor för fortsatta studier av unika cellfynd. 

Jenny Mjösberg
Jenny Mjösberg. Foto: Ulf Sirborn

– Min forskargrupp har gjort spännande upptäckter i lungans lymfocytsystem, bland annat av så kallade medfödda lymfoida celler (ILCs) typ 2 som, tillsammans med T-celler, tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma, säger Jenny Mjösberg, professor vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Genom etablerade samarbeten med kliniska forskare på Svår Astma Centrum (KSAC) på Karolinska Universitetssjukhuset kommer forskargruppen att kartlägga vita blodkroppar i unika lungvävnadsprover från personer med svår astma. 

Vävnadsproverna från personer med svår astma undersöks och kan komma att identifiera sjukdomskopplade lymfocyter vars funktion kommer att undersökas i provrör. 

Dess förekomst kommer att undersökas i större grupper av patienter med svår astma, både före och under behandling med biologiska läkemedel. 

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag uppgår till 15 miljoner kronor fördelat på tre år, vilket gör anslaget till det enskilt största i Sverige inom hjärt- och lungområdet.

Syftet är att skapa förutsättningar för avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde med stor betydelse för patienter.

Anslaget har delats ut sedan 2008. Sedan 2012 delas det ut av Hjärt-Lungfondens hedersordförande H.K.H. Prins Daniel.

Källa: Hjärt-Lungfonden