Publicerad: 2020-03-31 13:32 | Uppdaterad: 2024-03-01 12:24

Interprofessionellt arbete #proffsutbyte

Hur samarbetar olika yrkesgrupper inom vården med varandra? Finns samverkan mellan studenter som går olika utbildningar på KI? Detta och fler spännande infallsvinklar finns samlat här under hashtag #proffsutbyte

Under februari månad har KI:s svenska digitala ambassadörer bloggat, poddat och vloggat på temat interprofessionellt arbete #proffsutbyte. Temat tar upp samarbete mellan de olika utbildningarna på KI och yrkesrollerna inom vården. 

Statuspodden

Vad jobbar folk inom vården egentligen med?

KI-studenten Awaz, tandläkarprogrammet, termin 8 

Jobba skift

Behövs tandsköterskor? 

Specialisera eller inte specialisera

Vad händer efter tandläkarutbildningen? 

Tandläkare eller tandhygienister? 

KI-studenten Isabelle, läkarprogrammet, termin 8

Lära med och av andra utbildningar på läkarprogrammet

Vem gör vad på sjukhusavdelningen?

Vad är en rond?

KI-studenten Hajir, optikerprogrammet, termin 4

Hur optiker samarbetar med andra yrken
 

KI-studenten Felicia, psykologprogrammet, termin 8

Hur kan ett samarbete se ut mellan yrkesgrupper?

Att samarbeta med studenter från andra program

Hur samarbetar ni Jonathan?

KI-studenten Sandra, logopedprogrammet, termin 6

Samarbete mellan studenter

Samarbete mellan logopeder och andra vårdprofessioner

KI-studenten Kiki, fysioterapeutprogrammet, termin 5

Nacksmärta – en diagnos med många professioner