Publicerad: 2018-12-07 09:39 | Uppdaterad: 2018-12-07 11:06

Internet-KBT hjälper barn med magsmärtor

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet kan effektivt behandla mag-tarmbesvär hos barn när man inte hittar någon kroppslig orsak till besvären. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Cirka 13 procent av alla barn lider av mag-tarmsjukdom av typen FAPD (functional abdominal pain disorders), vilket innebär att de har smärta och andra magsymtom utan en tydlig kroppslig orsak. Många barn med FAPD har låg livskvalitet och familjerna söker ofta vård med stora samhällskostnader som följd. Det finns hittills inget vetenskapligt stöd för att mediciner eller förändring av kosten hjälper barn med dessa besvär.

Forskare vid Karolinska Institutet har tidigare visat att internet-KBT är effektiv för tonåringar med känslig tarm (IBS, irritable bowel syndrome), som är en av de diagnoser som ingår i FAPD. I den nya studien deltog 90 barn med FAPD från hela Sverige i åldrarna 8-12 år samt deras föräldrar. Alla barn undersöktes av läkare och psykolog innan de deltog i studien, för att säkerställa att de hade just FAPD. Barnen lottades till att få tio veckors exponeringsbaserad internet-KBT eller sedvanlig medicinsk vård.

Flera positiva effekter

Resultaten visar att de barn som genomgick internet-KBT fick ökad livskvalitet, minskade magproblem och minskad rädsla för symtom samt att de undvek färre situationer jämfört med barnen som fick sedvanlig vård.

– Internet-KBT kan erbjudas till patienter oavsett var de bor och kräver inte att barn och familjer tar ledigt från skola och jobb för att delta i behandlingen, säger Maria Lalouni, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet som genomförde studien inom ramen för sin doktorsavhandling.

I Internet-KBT fick barnen exponeras för symtom, det vill säga träna på att ha symtom och även stå ut med situationer som de helst undvek. Exempel på exponeringsövningar var att äta något som gav symtom (exempelvis pizza eller glass) eller att gå till skolan trots ont i magen. Barnens föräldrar fick i uppgift att minska sin uppmärksamhet på barnens symtom och i stället uppmärksamma annat som barnen gjorde, till exempel delta i fritidsaktiviteter. Familjerna genomförde behandlingen i sina hem och hade kontakt med en psykolog via textmeddelanden på internetplattformen.

Stora kostnadsbesparingar

Internet-KBT ledde till stora kostnadsbesparingar jämfört med sedvanlig vård. I genomsnitt sparade samhället 9 500 kronor för varje barn som deltog i internetbehandlingen bara under de tio veckor som behandlingen pågick. Dessa besparingar bestod dels av minskad vårdkonsumtion och dels av minskade kostnader för till exempel skolfrånvaro och föräldrars arbetsfrånvaro.

– Vi visar att internet-KBT kan öka tillgängligheten till evidensbaserad vård för en stor grupp barn med ett betydande lidande samtidigt som samhällets kostnader minskas, säger Ola Olén, överläkare och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet som är ansvarig forskare för studien.

Studien finansierades av Jane och Dan Olssons stiftelse, Vetenskapsrådet, Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden, Ruth och Richard Julins stiftelse, Majblomman, ìShizu Matsumuraîs donation, Bengt Ihre Research Fellowship, Svenska Läkaresällskapet, Forte och Centrum för psykiatriforskning samt genom ALF-medel.

Publikation

“Clinical and Cost Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Therapy in Children with Functional Abdominal Pain Disorders”
Maria Lalouni, Brjánn Ljótsson, Marianne Bonnert, Richard Ssegonja, Marc Benninga, Johan Bjureberg, Jens Högström, Hanna Sahlin, Magnus Simrén, Inna Feldman, Erik Hedman-Lagerlöf, Eva Serlachius och Ola Olén
Clinical Gastroenterology and Hepatology, online 28 november 2018, doi: 10.1016/j.cgh.2018.11.043