Publicerad: 2020-09-30 12:11 | Uppdaterad: 2020-09-30 12:20

Internationella Alzheimerdagen 2020

Måndagen den 21 september var det Internationella Alzheimerdagen. Det uppmärksammades traditionsenligt med en temadag om Alzheimer och andra demenssjukdomar för medarbetare och forskare på KI och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Vesna Jelic, överläkare på kognitiva mottagningen, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Annika Clemes

Tanken med Alzheimerdagen är att den ska bygga broar mellan sjukhusets olika teman och utbyta kunskap med alla andra professioner som möter alzheimersjuka patienter. Det är viktigt att få bort stigmat kring demens och Alzheimers sjukdom och ett sätt är att informera om sjukdomen i sig samt också informera om den forskning som pågår runt Alzheimers sjukdom.

Maria Eriksdotter, professor i geriatrik, NVS. Foto: Annika Clemes

Föreläsningarna hölls i Birkeaulan på Karolinska sjukhuset i Huddinge, och upp till 30 personer hade kunnat lyssna på plats, men all publik valde att delta via Zoom.

Helena Karlström, docent och sektionschef vid NVS, var moderator och Mia Lindskog, docent vid NVS, riggade tekniken.

I år föreläste Dorota Religa, professor i klinisk geriatrik, om RADAR-AD; Alzheimer diagnostik digitalt och Vesna Jelic, överläkare vid kognitiva mottagningen på Huddinge, om Alzheimersymtomatologi. Vidare föreläste Charlotte Thunborg, forskningskoordinator vid NVS om ”Går det att förebygga demenssjukdomar?” och efter en kortare bensträckare var det dags för Maria Eriksdotter, professor i geriatrik, att berätta om hur Svenska Demensregistret (SveDem) bidrar till att förbättra vården.

Avslutningsvis föreläste Maria Ankarcrona, professor i experimentell neurogeriatrik, om experimentell forskning om mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom samt Eric Westman, professor i klinisk geriatrik, om MRI som hjälp vid diagnostik.

Eric Westman, professor i klinisk geriatrik vid NVS. Foto: Annika Clemes

Trots distanseringen med Zoom blev det lite frågor och diskussioner efter varje föreläsning och vi kunde gå därifrån lite mer upplysta om Alzheimer.

Mia Lindskog, docent, Helena Karlström, docent och Dorota Religa, professor i klinisk geriatrik avrundar dagen med publiken på Zoom. Foto: Annika Clemes