Publicerad: 2018-06-13 09:44 | Uppdaterad: 2018-06-13 09:58

Inget samband mellan oral svampmedicin och dödföddhet

Ny forskning från Karolinska Institutet och norska Folkehelseinstituttet finner ingen koppling mellan behandling med svampläkemedlet flukonazol under graviditeten och risk för dödföddhet och spädbarnsdöd. Studien publiceras i den ansedda tidskriften JAMA.

Vaginal svampinfektion är vanligt förekommande hos gravida kvinnor. Vaginala läkemedel utgör förstahandsval vid svampinfektion men vid allvarliga symtom, återkommande infektionsepisoder eller när vaginal behandling inte varit framgångsrik används ibland orala läkemedel, vanligen flukonazol. Trots att gravida kvinnor i allmänhet avråds från medicinering med flukonazol, använder mellan 0,5 och 4 procent ändå detta läkemedel under graviditeten; de lägre siffrorna har rapporterats från nordiska länder och de högre från USA.

– En studie som vi publicerade i JAMA 2016 visade att flukonazolanvändning under graviditet var kopplad till ökad risk för missfall, och resultaten antydde dessutom en ökad risk för dödföddhet. Även djurstudier antyder att flukonazol skulle kunna leda till fosterdöd. Därför ville vi undersöka saken närmare, säger Björn Pasternak, docent vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som lett den nya studien.

Svenska och norska register

I samarbete med norska Folkehelseinstituttet har forskarna vid Karolinska Institutet nu genomfört en oberoende studie för att undersöka om användning av flukonazol under graviditeten är kopplad till ökad risk för dödföddhet och spädbarnsdöd. Med hjälp av svenska och norska hälsodataregister identifierades mer än 10 000 kvinnor som använde flukonazol under graviditeten. Dessa jämfördes med 100 000 kvinnor som inte använt läkemedlet. Studien som publiceras i JAMA visar att flukonazol inte kunde kopplas till ökad risk för dödföddhet eller spädbarnsdöd, och resultaten var oberoende av läkemedelsdos.

– Det här är viktiga fynd men man behöver även ta hänsyn till andra potentiella risker med flukonazol, till exempel missbildningar hos barnet, när fynden tolkas för eventuella behandlingsrekommendationer, påpekar Björn Pasternak.

Studien finansierades av Thrasher Research Fund, Magnus Bergvalls Stiftelse och Karolinska Institutets Forskningsstiftelser. Björn Pasternak och Olof Stephansson har även fått stöd från det Strategiska forskningsområdet inom epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Publikation

“Oral fluconazole in pregnancy and risk of stillbirth and neonatal death”
Björn Pasternak, Viktor Wintzell, Kari Furu, Anders Engeland, Martin Neovius, Olof Stephansson
JAMA, online 12 juni 2018, doi: 10.1001/jama.2018.6237