Publicerad: 2016-08-01 09:42 | Uppdaterad: 2016-08-01 10:03

Ingen ökad risk för ny autoimmun sjukdom efter HPV-vaccination

I en ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i Journal of Internal Medicine, visas att den som har en autoimmun sjukdom inte riskerar få ytterligare en till följd av HPV-vaccinationen.

Sedan 2012 erbjuds flickor mellan elva och tolv år HPV-vaccinering inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Den aktuella forskningen handlar om att få kunskap om eventuella biverkningar och konsekvenser av vaccinationen. Tidigare studier har bland annat visat att HPV-vaccinet inte ökar risken för att drabbas av en autoimmun sjukdom.

Mot egna kroppen

Autoimmuna sjukdomar fungerar så att kroppens immunförsvar vänder sig mot den egna kroppen, till exempel vid diabetes typ 1, celiaki (glutenintolerans) och multipel skleros. Sjukdomarna verkar vara kopplade till varandra. Den som drabbas av en första autoimmun sjukdom har större risk att drabbas av flera jämfört med normalbefolkningen.

I en befolkningsstudie har forskarna nu undersökt om det finns en ökad risk för att få en ny autoimmun sjukdom efter HPV-vaccination - om man redan hade en autoimmun sjukdom innan man vaccinerades.

Ingen ökad risk

Lisen Arnheim Dahlström Foto: Stefan Zimmerman

I studien ingår alla flickor och kvinnor i Sverige, som var mellan 10-30 år under åren 2006-2012 och som hade en autoimmun sjukdom. 49 olika autoimmuna diagnoser inkluderades, bland annat diabetes typ 1 och celiaki. Ungefär 70 000 flickor och kvinnor var med i studien och av dessa var 11256 HPV-vaccinerade med åtminstone en dos.

- Vi kunde inte se en ökad risk för en ny diagnos av autoimmun sjukdom i den vaccinerade gruppen jämfört med icke-vaccinerade, säger Lisen Arnheim Dahlström, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, och som har lett studien.

Studien är finansierad med pengar från Strategiska forskningsområden (SFO).

Publikation

Incidence of new-onset autoimmune disease in girls and women with pre-existing autoimmune disease after quadrivalent human papillomavirus vaccination: a cohort study
Olof Grönlund, Eva Herweijer, Karin Sundström, Lisen Arnheim-Dahlström
Journal of Internal medicine, publicerad online 29 juli 2016, doi: 10.1111/joim.12535