Publicerad: 2021-04-14 11:24 | Uppdaterad: 2021-04-14 11:24

Inga bevis för en signifikant ökning av suicidrisken under de första månaderna av pandemin, men fortsatt bevakning är nödvändig

En ny observationsstudie där man undersökte självmord som inträffade under den tidiga fasen av covid-19 pandemin i hög- och medelinkomstländer visar att antalet självmord till stor del förblev oförändrat eller till och med minskade under pandemins första månader. Studien publiceras i tidningen The Lancet Psychiatry.

Den nya studien, där Ellenor Mittendorfer Rutz är medförfattare, visar att antalet suicid i 21 hög- och medelinkomstländer i stort sett varit oförändrat eller minskat under de första månaderna av pandemin jämfört med förväntade nivåer. Studien undersökte antalet suicid mellan 1 april och 31 juli 2020 och jämförde dessa med trender under föregående ett till fyra år.

Noteras bör att låg- eller lägre medelinkomstländer inte omfattades av studien. Dessa länder står för 46% av det totala antalet självmord i världen och kan ha blivit drabbade hårdare under pandemin. Men brist på tillförlitlig data gör att dessa länder lämnades utanför studien.  

Författarna diskuterar att pandemin kan ha ökat vissa faktorer som är kända för att skydda mot självmord såsom samhällsstöd för utsatta individer, nya sätt att få kontakt med andra online, stärkta relationer genom att hushållen spenderar mer tid tillsammans, en gynnsam kollektiv känsla av att "vara i det tillsammans" samt en minskning av vardagens stress för vissa människor.

Många länder i studien har också infört ytterligare stöd för mental hälsa och ekonomiska säkerhetsnät, som båda kan ha buffrat eventuella tidiga negativa effekter av pandemin.

Författarna noterar att även om studien ger de bästa tillgängliga bevisen på pandemins effekter på självmord hittills ger det bara en ögonblicksbild av de första månaderna av pandemin och att effekter på självmord kanske inte nödvändigtvis inträffar omedelbart. Författarna betonar därför att man måste vara vaksam när den långsiktiga psykiska hälsan och de ekonomiska effekterna av pandemin utvecklas och vara förberedd att agera om situationen förändras.

Studien omfattade cirka 70 författare från 30 länder som är medlemmar i International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration (ICSPRC) som skapades för att dela kunskap om pandemins inverkan på självmord och självmordsbeteende och ge råd om sätt att mildra eventuella risker.