Publicerad: 2015-11-18 14:31 | Uppdaterad: 2015-11-19 11:04

Influensavaccin till gravida gav ingen ökad risk för fosterdöd

En ny studie från Karolinska Institutet kan avfärda eventuella farhågor om ökad risk för dödlighet hos foster och nyfödda om mamman vaccinerats med Pandemrix mot H1N1-influensa under graviditeten. Resultaten publiceras i British Medical Journal (BMJ).

En stor del av Sveriges befolkning vaccinerades mot den nya H1N1-influensan (även kallad svininfluensa) i samband med utbrottet 2009-2010. Det har sedan dess varit en omfattande debatt om vaccinet Pandemrix, bland annat sedan forskning visat att vaccinet ökar risken för narkolepsi hos barn och unga vuxna.

Tillsammans med sina kollegor har Jonas F. Ludvigsson, barnläkare och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, därför velat undersöka om även vaccinering av gravida kvinnor kunnat ha en påverkan på foster och små barn. I en studie som publicerades 2013 i European Journal of Epidemiology kunde forskarna ge lugnande besked avseende ökad risk för låg födelsevikt, tillväxthämning eller att barnen skulle födas för tidigt.

Dessa resultat kompletteras nu av en studie i BMJ, som alltså visar att vaccinering med Pandemrix under graviditeten inte heller ökar risken för att fostret/barnet ska dö.

Motsvarade ingen ökad risk

Totalt analyserade forskarna 275 500 graviditeter, varav 41 183 hade exponerats för Pandemrix. Under uppföljningen inträffade 1 172 fall av dödföddhet, 380 fall av neonatal död (0-6 dagar efter födelsen) samt 706 dödsfall från 7 dagars ålder upp till 4,6 års ålder.

Detta motsvarade ingen ökad risk för död hos foster/barn vars mammor vaccinerats under graviditeten, konstaterar forskarna. Inte heller när forskarna jämförde foster som exponerats för vaccinet med sina ovaccinerade syskon sågs någon ökad dödlighet i den första gruppen.

Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet och FORTE. Jonas Ludvigsson är även verksam som barnläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

Publikation

Maternal vaccination against H1N1 influenza and offspring mortality: population based cohort study and sibling design
Jonas F. Ludvigsson, Peter Ström, Cecilia Lundholm, Sven Cnattingius, Anders Ekbom, Åke Örtqvist, Nils Feltelius, Fredrik Granath, Olof Stephansson
BMJ, online 16 November 2015, doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h5585