Publicerad: 2018-04-16 13:40 | Uppdaterad: 2018-04-16 13:56

Inbjudan att ansöka om status som studentkår

Karolinska Institutet inbjuder nu intresserade studentsammanslutningar att ansöka om status som studentkår vid Karolinska Institutet för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2021.

Karolinska Institutet eftersträvar en studiemiljö där såväl studenter som lärare och ledning tar gemensamt ansvar för ett väl fungerande studentinflytande. Detta är en förutsättning för att uppnå mycket hög kvalitet i verksamheten. Den viktigaste uppgiften för en studentkår är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen.

Inför årsskiftet ska rektor fatta beslut om vilka studentsammanslutningar som ska ha status som studentkår vid Karolinska Institutet för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2021.

Senaste dag att skicka in ansökan är den 10 september 2018.

Läs mer om hur ansökan ska vara utformad här.

Ansökan inklusive bilagor (pdf) ska märkas med dnr 1-353/2018 och skickas till Karolinska Institutet, registrator@ki.se.

Har ni frågor om inbjudan kontakta Lena Atterwall på avdelningen för styrelsestöd och externa relationer.

Dokument