Publicerad: 2014-04-02 16:21 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:27

I magen på ismannen Ötzi

Ismannen Ötzi

En global forskargrupp, som arbetar med att analysera maginnehållet på den 5300 år gamla “ismannen” Ötzi, samlades nyligen till en konferens på SciLifeLab i Stockholm. Lars Engstrand, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, och hans internationella kolleger var förtegna om resultaten, men säger att nya frågor kommer att besvaras – tack vare ny teknik.

I det nya steget mot att skingra dimmorna kring Ötzi spelar SicLifeLab en avgörande roll.

– Det är här den bästa tekniken finns och labbet är också unikt eftersom det finns referensmaterial här. Hittar vi något som vi vill undersöka kan vi enkelt sekvensera det och få svar inom några dagar. Det är inte möjligt någon annanstans, säger professor Albert Zink som leder forskargruppen.

Albert Zink och Lars EngstrandTrots att Ötzi hittades 1991 är det endast fyra år sedan en röntgenläkare upptäckte att mumien hade en magsäck som dessutom var fylld av material. Så sent som i november 2010 tinades Ötzi upp, i närvaro av bland annat Albert Zink och Lars Engstrand. De fick då två timmar på sig att ta de prover som nu fortfarande analyseras på olika ställen i världen. På varje forskningsenhet är man inriktad på sina speciella delar från maginnehållet. I Singapore tittar man på proteiner, i USA på fetter och i Sverige och Tyskland på bakterierna, för att nämna några exempel. Det var respektive lands senaste, ännu opublicerade, resultat som diskuterades på konferensen.

Förutom om de ”hemliga” resultaten pratade forskargruppen om hur de nu ska gå vidare. Nästa steg är att ta reda på vilka bakterier som fanns i Ötzis mage för 5300 år sedan och vilka som tillkommit utifrån genom åren. Dels genom kontaminering under årtusenden som gått efter dödstillfället, men också efter det att han hittades i modern tid.

För att kunna kartlägga Ötzis tarmflora – och vara säker på att proverna inte är kontaminerade med modernt DNA – behöver DNA från Ötzis mage jämföras med yngre DNA från bakterier där arvsmassan redan kartlagts.

– För bara två år sedan gick inte detta lika lätt. Nu kan man göra en djupare och säkrare analys av arvsmassan tack vara de nya kraftfulla sekvenseringsteknikerna som vi har här på SciLifeLab, säger Lars Engstrand.

Fakta: Ötzi är världens äldsta väl bevarade mumie. Han hittades nedfrusen i italienska alperna 1991. Mumien har tinats upp två gånger. Vid senaste tillfället 2010 togs biopsier från lungor, hjärna och prostata men också från mag- och tarminnehåll. Ötzi finns i dag nedfrusen på Sydtyrolens arkeologiska museum i Bolzano i norra Italien.

Bilden: KI-professorn Lars Engstrand (till höger) ansvarar för den svenska delen av forskningen på mumien Ötzis mag- och tarminnehåll. Han söker bland annat svar på om Ötzis tarmbakterier var resistenta mot antibiotika och om mumien bär på ”magsårsbakterien” Helicobacter pylori. Professor Albert Zink (i mitten) är chef vid Institutet för Mummies and the Iceman och ansvarig för all verksamhet kring Ötzi vid forskningscentret EURAC i Bolzano.

Text: Jenny Ryltenius