Publicerad: 2021-11-15 16:24 | Uppdaterad: 2021-11-15 16:35

Hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning? Försökspersoner sökes till studie med HögIntensiv IntervallTräning

Photo of man and woman on exercise bikes.
Foto: Getty Images

Vi vill undersöka om tiden på dagen som man tränar har en påverkan på sockerkontrollen. I en nyligen publicerad studie visar vi att hög intensiv intervallträning har en bättre effekt på sockerkontrollen när den utförs på eftermiddagen i jämförelse med träning på morgonen. Vi vill nu följa upp dessa fynd med en mer detaljerad studie för att kartlägga vilka mekanismer som påverkar träningssvaret vid olika tider på dygnet.

Hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning? En studie med HögIntensiv IntervallTräning (HIIT)

Vi söker just nu män i 45-68 års ålder som har typ 2-diabetes (ej insulinbehandlad). Du har ett BMI 23-33 kg/m2 och är otränad/måttligt tränad, ej rökare eller snusare.

Studien kommer att genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Folksjukdomen typ 2-diabetes ökar markant i världen. Fysisk aktivitet och motion har positiva effekter på högt blodsocker, övervikt/fetma, högt blodtryck och förhöjda blodfetter. Alla dessa faktorer utgör riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes. Genom en positiv påverkan på diabetessjukdomens riskfaktorer kan risken för att patienten drabbas av sjukdomens komplikationer minska. Det är emellertid inte helt klarlagt vilka molekylära mekanismer som kontrollerar motionseffekten och dess positiva inverkan på sockeromsättning i blodet och känslighet för hormonet insulin. Det är inte heller klarlagt hur mycket motion som krävs för att se en klinisk förbättring eller om tiden på dygnet då motionen utförs spelar någon roll. Vi har i tidigare studier på personer med typ 2-diabetes visat att upprepade högintensiva träningspass (HIIT) som utförs på eftermiddagen ger en bättre effekt på blodsockerkontrollen, och denna positiva effekt även består kort tid efter träningen, jämfört med om träningen utfördes på förmiddagen. Syftet med den nuvarande studien är att undersöka effekten av ett HIIT träningspass hos personer med eller utan typ 2-diabetes. Vårt mål är att kartlägga mekanismerna som kan förklara hur tiden på dygnet när träningen utförs påverkar blodsockerkontrollen och metabolismen i olika vävnader.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Universitetssjukhuset. Studien är ett samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och forskare i Danmark och USA.

Hur går studien till?

Vi behöver studera både patienter med och utan typ 2-diabetes. För att delta i studien får du inte ha känd kärlkramp, eller annan allvarlig hjärtsjukdom, eller fysisk funktionsnedsättning som omöjliggör träning. Du ska inte heller ha insulinbehandlad diabetes.

Före studiestart kommer du att genomgå en hälsokontroll. Vid detta tillfälle kommer vi att registrera kroppsvikt, kroppslängd, blodtryck samt ta blodprov för att mäta blodfetter och olika hormoner och biomarkörer kopplade till typ 2-diabetes. Du kommer att tillfrågas om din sjukdomshistoria, nuvarande kosthållning och hur mycket du tränar. Besöket beräknas ta ca 2 timmar och du kommer fastande till Karolinska sjukhuset i Solna för undersökningarna. Total mängd blod som tas är 50 ml, vilket motsvarar drygt 12 % av vad som tas när man ger blod.

Du kommer därefter att genomföra tre stycken studiebesök som vart och ett varar i ca 2 timmar. På HIIT-studiens webbsida kan du läsa om hur varje besök går till.

Försäkring och ersättning

Din medverkan i studien omfattas av patientförsäkringen. Du kommer att ersättas med 7500 kr efter ditt deltagande. Denna ersättning är skattepliktig.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Kontaktuppgifter

Forskare som genomför studien

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse att delta i vår forskningsstudie genom att skicka e-post till vår adress: Rekrytering-intfys@fyfa.ki.se

Var vänlig ange din ålder, längd, vikt och eventuell medicinering.

Kontakt

Håkan Karlsson Forskningsingenjör