Publicerad: 2024-04-17 11:30 | Uppdaterad: 2024-04-19 07:55

Hur är det att göra VFU?

Porträttbild på studenten Elin och studenten Jonas.
Studenterna Elin och Jonas har båda gjort VFU. Foto: Privat.

I flera av KI:s program ingår en form av praktik som heter verksamhetsförlagd utbildning, förkortat VFU. Hur är det egentligen att göra VFU och vad ska man tänka på inför sin första placering? Fysioterapeutstudenten Elin och psykologstudenten Jonas svarar på vanliga frågor om VFU.

Hej Elin och Jonas! Har ni gjort VFU?

Elin: Jag går termin fem på fysioterapeutprogrammet. På det programmet har vi mycket VFU. Det ingår i alla terminer och antalet timmar ökar ju längre du kommer i utbildningen.

Jonas: Jag läser termin tio på psykologprogrammet. Under termin åtta gjorde jag min 13 veckor långa VFU vid Karolinska Huddinge på OCD-programmet, en specialistmottagning som behandlar tvångssyndrom och andra relaterade tillstånd.

Har ni någon ny VFU inplanerad?

Elin: Just nu gör jag VFU på öppenvårdspraktiken på drygt sju veckor, som vi gör under termin fem. Jag är på Praktikertjänst i Flemingsberg och trivs väldigt bra. Nästa VFU blir fördjupningspraktiken i termin sex och KUA. KUA står för klinisk utbildningsavdelning. Under KUA får studenter från olika program (fysioterapeutprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet) tillsammans sköta en avdelning på sjukhuset. 

Jonas: Nej, jag läser min sista termin och blir färdig nu till sommaren. Jag ska påbörja min PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) nu till hösten på BUP OCD.

Hur fick ni era VFU-platser? 

Elin: På fysioterapeutprogrammet får vi hjälp med våra VFU-placeringar av en samordnare, vilket är väldigt skönt. Vi blir placerade utifrån var vi bor. 

Jonas: Jag valde min VFU-placering bland flera i en lista, som hade förberetts av den studieadministrativa personalen på psykologprogrammet. 

Hur tycker ni det är att ha VFU? Vilka lärdomar tar ni med er?

Elin: Jag har blandade upplevelser av mina VFU-perioder. Vissa har varit bättre än andra, men i det stora hela har jag lärt mig väldigt mycket och utvecklats både teoretiskt och praktiskt. Och efter alla mina VFU-perioder har jag alltid känt att jag lärt mig något. Några lärdomar jag tar med mig är att jag fortfarande är student och inte färdig fysioterapeut än. Det är okej att tycka att det är svårt och inte ha svar på allting. Man lär sig något nytt hela tiden och så kommer det vara även sen när jag har min legitimation. 

Jonas: Över lag var jag nöjd med min placering. Min erfarenhet av mottagningen på Karolinska Huddinge var otroligt positiv. Jag fick möjligheten att ägna mig åt en bred variation av arbetsuppgifter, från psykologisk behandling och nybedömningar till anhörigutbildningar. VFU-placeringen var uppdelad så att 80% av tiden tillbringades på kliniken och resterande 20% ägnades åt auskultation. Det innebar att jag en dag i veckan fick besöka andra mottagningar och följa andra vårdprofessioner i deras arbete vilket var väldigt lärorikt. Den största lärdomen som jag tar med mig från praktiken är insikten att vissa saker får ta sin tid. Du kommer säkert känna dig nervös i början och det är helt okej. 

Har ni tips till andra studenter som ska ut på VFU? 

Elin: Våga fråga dina handledare! Och fråga hellre för mycket än för lite. VFU kan vara läskigt, man behöver många gånger gå lite utanför sin bekvämlighetszon, men det är också där man lär sig som mest. Under VFU får vi chansen att tillämpa det vi lär oss i skolan praktiskt, på riktiga patienter, med stöd från handledare. 

Jonas: Våga ta för dig! Var inte rädd att fråga andra kollegor om du kan få auskultera när de har patientsamtal eller fråga din handledare om det finns andra arbetsuppgifter när du känner dig varm i kläderna. Det kan också vara en bra idé att höra sig för bland tidigare studenter om hur deras praktik har varit när du ska välja din VFU-placering. Jag gjorde det och valde OCD-programmet tack vare sitt goda rykte.