Publicerad: 2024-05-03 15:33 | Uppdaterad: 2024-06-12 13:02

Höstens utbildningar i Medarbetarsamtal 2 för chefer på KI

Handshake
Handshake Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Den här utbildningen ges av HR-avdelningen vid Gemensamt verksamhetsstöd och vänder sig till dig som är lönesättande chef inom såväl forsknings- och utbildningsverksamhet som administration.

Höstens utbildningstillfällen

Utbildningen genomförs vid fyra tillfällen under hösten 2024 (2 på svenska och 2 på engelska, varav ett tillfälle är en fysisk utbildning på svenska). Du väljer vilket tillfälle du vill delta i anmälan. 

Beskrivning

Syfte

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om den lönesättande processen och hur Medarbetarsamtal 2 (MS2) genomförs vid Karolinska Institutet (KI) samt öka förmågan att genomföra ett bra MS2. 

Omfattning

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller en teoridel om lönesättning och praktisk info om MS2 vid KI samt en praktisk del där du får öva samtal mot skådespelare. Under den praktiska delen får du träna på olika samtalssituationer som du kan stå inför när det årliga samtalet ska hållas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till dig som har medarbetare som lönesätts i samtalet mellan chef och medarbetare och till dig som har medarbetare som lönesätts genom förhandling mellan fack och arbetsgivare. 

Kursupplägg

Inför utbildningen kommer du som anmält dig få ett inläsningsmaterial. Det är viktigt att du går igenom detta material innan utbildningen. 

Utbildningen börjar med en introduktion och teoridel med utgångspunkt från Karolinska Institutets riktlinjer för lönesättning, därefter sker träningen med skådespelare i små grupper där skådespelarna agerar medarbetare i olika samtalssituationer (Case). 

Vi förutsätter att du som anmäler dig till denna utbildning deltar i de båda delarna. 

Den teoretiska delen

Under den teoretiska delen kommer vi att gå igenom de statliga kollektivavtalen som styr lönesättningen vid KI, KI:s lönekriterier, hur man kan genomföra MS2 med framgångsfaktorer och vilka fallgropar som finns att beakta. 

Den praktiska delen

Under den praktiska delen, delas man in i grupper om tre där en person genomför samtalet, en person observerar och en person håller tiden. De deltagare som observerar lär sig genom att se och uppleva vad som för samtalet framåt, vad som fungerar eller inte fungerar. Att se ett samtal gestaltat förtydligar och ger insikter man kanske annars inte skulle få. Observatörerna får formulera och sätta ord på vad som hände under samtalet. Den chef som övat får reflektera och sätta ord på sin upplevelse. Skådespelaren ger sin feedback på samtalet, hur det kändes, vad som öppnade samtalet, vad som låste samtalet etc.

Anmälningsregler

Anmäl dig så snart som möjligt, anmälan stänger 10 dagar innan utbildningstillfället. Maxantal deltagare per tillfälle är 27 deltagare. Om färre än 6 deltagare anmält sig till ett tillfälle ställs utbildningstillfället in. 

Anmälan är bindande då vi bokar och betalar för skådespelarna samt förbereder kursen med den information om anmälningar vi fått in. Om du av någon anledning dock får förhinder, vänligen meddela någon av oss kursledare så snart som möjligt.

Kursledare

Utbildningen genomförs och arrangeras av HR-avdelningen vid KI i samarbete med Solvere. Solvere är ett utbildningsföretag som använder interaktiva metoder med inriktning på kommunikation och samspel mellan människor.

Profile image

Åsa Agréus

HR-Specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-Specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-Specialist