Publicerad: 2023-12-08 15:41 | Uppdaterad: 2023-12-08 15:41

Hjärt- Lungfonden ger 5,4 miljoner till forskare på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Guldhjärta i ett par händer.
Photo by Marek Studzinski on Unsplash

Under perioden 2024-2026 har Hjärt- Lungfonden beviljat projektbidrag (hjärta) till två forskare vid CLINTEC, båda verksamma vid enheten för medicinska njursjukdomar.

Marie Evans, som beviljats totalt 3,6 miljoner kronor för sitt projekt "Stroke prophylaxis with apixaban for patients with Chronic Kidney Disease and atrial fibrillation (SACK)".

Peter Stenvinkel, som beviljats totalt 1,8 miljoner kronor för sitt projekt "Molecular Profiling and New Treatment Strategies of Early Vascular Ageing".