Publicerad: 2013-01-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-04-08 17:07

Hjärnstudier ger nya rön om homosexualitet

Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie i den vetenskapliga tidskriften PNAS visat att homosexuellas hjärnor på vissa sätt liknar hjärnorna hos heterosexuella personer av motsatt kön.

I studien har docent Ivanka Savic-Berglund och överläkare Per Lindström mätt hjärnaktiviteten hos 90 personer, både homosexuella och heterosexuella män och kvinnor, med hjälp av magnetkamera (MRI). Av dessa undersöktes 50 också med PET-kamera.

Forskarna kunde då se att högra hjärnhalvan var något större hos heterosexuella män och homosexuella kvinnor, medan hjärnhalvorna hos heterosexuella kvinnor och homosexuella män var lika stora. Det fanns också motsvarande skillnader respektive likheter hos den del av hjärnan som kallas amygdala. Den nu publicerade studien bekräftar tidigare forskningsresultat av liknande karaktär.

Publikation

PET and MRI show differences in cerebral asymmetry and functional connectivity between homo- and heterosexual subjects.
Savic I, Lindström P
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2008 Jul;105(27):9403-8