Publicerad: 2018-03-02 11:04 | Uppdaterad: 2018-03-02 11:17

Hanna Brauner och Marco Gerling får SSMF:s stora forskningsanslag

Postdoktorerna Hanna Brauner, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, och Marco Gerling, institutionen för biovetenskaper och näringslära, vid Karolinska Institutet, får Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF) stora forskningsanslag. Åtta yngre forskare i Sverige får anslaget om 5,3 miljoner kronor vardera.

Hanna BraunerHanna Brauner forskar kring sjukdomar i immunsystemet. Systemisk lupus erytematosus (SLE) är en av dessa allvarliga sjukdomar där immunförsvaret angriper kroppens egna organ. Vissa SLE-patienter försämras i sin sjukdom trots intensiv behandling. Dessutom löper patienterna en ökad risk att utveckla cancer i immuncellerna, så kallat lymfom.

Hanna Brauners projekt syftar till att utveckla bättre diagnostik och säkrare behandlingsmetoder för dessa patienter.

Marco GerlingMarco Gerling forskar kring samspelet mellan friska celler och tumörceller vid tjocktarmscancer. Forskningen har visat att friska celler kan bromsa tumörtillväxten genom att kommunicera med cancercellerna.

De flesta dödsfall i cancer orsakas av dottertumörer. Marco Gerlings projekt ska kartlägga hur samspelet mellan cellerna i dottertumörer går till. Det långsiktiga målet är att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med spridd cancer genom att angripa cellkommunikation med nya, målriktade läkemedel.

SSMF:s Stora Anslag, som täcker forskarens lön och driftskostnader under fyra år, gör det möjligt för de utvalda forskarna att utveckla sina egna forskningslinjer, vilket är grunden för den fortsatta forskningskarriären.