Publicerad: 2022-05-02 14:49 | Uppdaterad: 2022-05-03 10:36

Grattis! Hatten på för KI:s nya doktorer och hedersdoktorer

Promoveringsceremoni 29 april 2022
Promotionshögtiden den 29 april 2022 inleddes med procession in i Blå hallen, Stockholms stadshus. Foto: Erik Flyg

Promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 29 april firade Karolinska Institutets nya medicine doktorer och hedersdoktorerna H.K.H. Prins Daniel, Dr. Soumya Swaminathan och professor Shinhiro Takeda. Under högtiden närvarade bland andra H.K.H. Kronprinsessan, kommunfullmäktiges ordförande och Indiens och Japans ambassadörer, samt stolta handledare och familjer till de nya doktorerna. Det blev en ceremoni som genomsyrades av vikten av att gemensamt verka för en bättre hälsa för alla.

Efter procession in i Blå hallen, till tonerna av Karolinska Institutets högtidsmarsch, inledde rektor Ole Petter Ottersen med sitt tal. Han bjöd in till att reflektera över ansvaret som kommer med att vara bra något, och att vara bra för något.

– Kära promovendi, kära framtida alumner, vart ni än går, vilken karriärväg ni än väljer på lång eller kort sikt, minns det ansvar som ligger i det lilla ordet 'alla'. Genom att ta detta ansvar så kommer ni att visa vad vi – som forskare och universitet – är bra för.

Ceremonin fortsatte med promoveringen av KI:s nya medicine hedersdoktorer: H.K.H. Prins Daniel, för ett starkt och långvarigt engagemang för folkhälsa, Dr. Soumya Swaminathan, vetenskaplig chef för Världshälsoorganisationen WHO, för att ha varit avgörande i arbetet att fördjupa samarbetet mellan WHO och Karolinska Institutet, samt professor Shinhiro Takeda som byggt upp en världsledande kombination av akademisk och klinisk verksamhet för att vidareutveckla och implementera livräddande och avancerat ventilationsstöd till svårt sjuka patienter, så kallad ECMO-behandling.

Promoveringsceremoni 29 april 2022
Hedersdoktorerna professor Shinhiro Takeda, Dr. Soumya Swaminathan och H.K.H. Prins Daniel promoverades först. Foto: Erik Flyg

Tal om vetenskapens utmaningar

Promotorn professor Martin Bergö, vicerektor för forskning, betonade bland annat i sitt tal de utmaningar som vetenskapen står inför när pengar flyttas från universiteten till försvaret, samt faran med desinformation:

– Därför kommer en av våra viktigaste uppgifter att bli att outtröttligt informera vänner och familj, lärare och politiker, hårfrisörskor och busschaufförer, kungar och drottningar, och de som ser på Netflix på heltid, om vetenskapens skönhet. Och anledningen är enkel: mänsklighetens framtid ligger i vetenskapens händer.

Ceremonin fortsatte med promoveringen av de 124 nya medicine doktorerna, som ledsagade av studentmarskalkar fick ta emot insignierna hatt och diplom av promotorn professor Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning. Samtliga applåderas av familj och övriga gäster innan banketten tog vid.

Kvällens promovendi hade väntat extra länge på sin promovering på grund av pandemin, och njöt därför lite extra av banketten i Gyllene salen med musikframträdande av Rickard Söderberg och kören A Scalpella.

Prinsen höll tacktal å hedersdoktorernas vägnar

Promoveringsceremoni 29 april 2022
Prins Daniel höll hedersdoktorernas tal under banketten i Gyllene salen. Foto: Erik Flyg

Prins Daniel höll under middagen tacktal å hedersdoktorernas vägnar och gav en målande beskrivning av hur våra livsförutsättningar påverkar hälsan. Han tog även tillfället i akt att hylla de två andra hedersdoktorerna för deras bidrag till utvecklingen av internationella partnerskap.

Samarbete och vänskap löpte som en röd tråd genom kvällens tal. Vikten av att vetenskap söker samarbete och att forskare får möjlighet att utveckla partnerskap för att lyckas med visionen om en bättre hälsa för alla framgick med stor tydlighet. På många sätt sammanfattades detta i en enda rad, framförd av Rickard Söderberg i sången People från musikalen Funny Girl: ”People who need people – are the luckiest people in the world”.

Promoveringsceremoni 29 april 2022
124 nya medicine doktorer promoverades under ceremonin. Foto: Erik Flyg
Promoveringsceremoni 29 april 2022
Rektor Ole Petter Ottersen och kronprinsessan Victoria tågade ut tillsammans. Foto: Erik Flyg
Promoveringsceremoni 29 april 2022
Promoveringsceremonin hålls i Blå hallen i Stockholms stadshus. Foto: Erik Flyg