Publicerad: 2010-05-05 00:00 | Uppdaterad: 2014-04-08 16:58

Goda resultat med nytt vaccin mot åderförkalkning

Forskare vid Karolinska Institutet visar i en ny studie att immunförsvarets T-celler kan attackera det "onda" LDL-kolesterolet och därmed orsaka inflammation som leder till åderförkalkning. Genom att ta fram ett vaccin mot T-cellernas receptorer har forskarna i djurförsök lyckats bromsa utvecklingen av inflammation i blodkärlen. Studien presenteras online i tidskriften Journal of Experimental Medicine och väntas få stor betydelse för framtida behandling av åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke.

Kolesterol transporteras i blodet i LDL-partiklar, ett slags fettdroppar som kan ansamlas i blodkärlens väggar och där leda till åderförkalkning (även kallat åderförfettning eller ateroskleros). LDL-kolesterolet aktiverar immunförsvaret och utlöser en inflammation i blodkärlen, som kan pågå i åratal. När inflammationshärden till slut spricker utlöses en blodpropp som i sin tur kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke.

Man har tidigare trott att inflammationen i blodkärlen uppstår när immunsystemets T-celler reagerar mot oxiderade LDL-partiklar som finns i åderförkalkningshärdar. Men nu har forskarna vid Karolinska Institutet funnit att det förhåller sig precis tvärtom. T-cellerna reagerar istället mot komponenter i de normala LDL-partiklarna. När LDL sedan oxideras känner T-cellerna inte längre igen dem.

– Eftersom reaktioner mot LDL kan vara farliga hålls T-cellerna normalt i schack av bromsande signaler. Kroppens kontroll fungerar bra så länge LDL håller sig i blodet, levern och lymfkörtlarna. Men när LDL ansamlas i artärväggen räcker inte bromsen till, T-cellerna aktiveras och inflammation uppstår, säger professor Göran K Hansson, som lett studien.

Tillsammans med sin forskargrupp vid Institutionen för medicin, Solna, presenterar han en ny princip för att minska inflammation i blodkärlen och i förlängningen åderförkalkning. Genom att vaccinera mot den receptor som T-cellerna använder för att känna igen LDL kan immunreaktionen blockeras och sjukdomen minskas med mellan 60 och 70 procent. Vaccinet har testats framgångsrikt i djurförsök och forskarna hoppas nu kunna gå vidare för att se om det kan utvecklas till behandling av patienter med risk för hjärtinfarkt och stroke.

Resultaten gör också att forskarna tror sig kunna förklara varför antioxidanter inte hjälper mot hjärt- kärlsjukdom, något som man tidigare försökt med i stora kliniska studier.

– Om man äter antioxidanter förhindrar man att helt enkelt att LDL oxideras. Då behåller det sin förmåga att aktivera T-cellerna, och då kan inflammationen i blodkärlen öka. Man kan alltså få motsatt resultat mot vad man hoppats på, säger Göran K Hansson.

Göran K Hansson är professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Tillsammans med sin forskargrupp är han verksam vid Centrum för molekylär medicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Publikation

Inhibition of T cell response to native low-density lipoprotein reduces atherosclerosis.
Hermansson A, Ketelhuth D, Strodthoff D, Wurm M, Hansson E, Nicoletti A, et al
J. Exp. Med. 2010 May;207(5):1081-93