Publicerad: 2023-12-12 12:16 | Uppdaterad: 2023-12-12 14:21

Goda exempel på självmordsförebyggande åtgärder i tågtrafik

En bild från konferensen paneldiskussion, med värdar och deltagare från vänster: Johan Fredin-Knutzén, Britt-Marie Olsson, Gergö Hadlaczky, Helena Rådbo, Claes Tingvall, Madonna Reinel, Tobias Lindberg och Danielle Berglund.
Bild från paneldiskussion, f.v. Johan Fredin-Knutzén, Britt-Marie Olsson, Gergö Hadlaczky, Helena Rådbo, Claes Tingvall, Madonna Reinel, Tobias Lindberg och Danielle Berglund. Foto: Beatrice Johansson

Den 4-5 december möttes nationella och internationella forskare, sakkunniga och intressenter för att lyssna till och diskutera goda exempel på självmordsförebyggande åtgärder inom den spårbundna trafiken. Bakom arrangemanget stod Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

De två nätverksdagarna inleddes med en heldagskonferens den 4:e december som arrangerades av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) med finansiering från Karolinska Institutet, Region Stockholm (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/Stockholms läns sjukvårdsområde) och Trafikverket. 

Konferensen förmiddag hade en nationell inramning med presentationer från flera svenska forskare och experter inom området självmord och spårbunden trafik. Vid konferensen presenterade professor Claes Tingvall, Chalmers tekniska högskola, som en gång i tiden var drivande i att introducera nollvisionen inom svenska vägtransportsystemet filosofin bakom nollvisionen och hur det relaterar till arbete inom spårbunden trafik. Talade gjorde även bland annat Johan Fredin-Knutzén, doktorand och sakkunnig vid NASP, om olika pågående projekt med självmordsförebyggande insatser i svenska spårtrafiken och Gergö Hadlaczky, adjungerad forskare och enhetschef vid NASP, talade om hur förebyggande åtgärder ger tid och tid som en självmordsförebyggande åtgärd. Anna-Lena Andersson, sakkunnig vid NASP, presenterade ett 3-årigt FOI-projekt som syftar till att stärka och skapa rutiner för samverkan mellan kollektivtrafik, kommun och blåljus i samband med suicidlarm. ´

Eftermiddagen, med ett internationellt fokus, ägnades åt att lyssna till flera goda exempel på självmordspreventiva insatser i spårtrafiken och dess effekt med talare från England, Nederländerna, Danmark och Frankrike. Dagen avslutades med en paneldiskussion med representanter från NASP, Chalmers tekniska högskola, Tillsammans för tåg i tid (ett initiativ från Järnvägsbranschens samverkansforum), Trafikverket och Trafikförvaltningen vid Region Stockholm. 

– Nästan 10% av alla fullbordade självmord som sker i Sverige per år sker i transportsystemet, och de allra flesta av dem i den spårbundna trafiken. De förebyggande insatser som kan implementeras och utvecklas för att minska denna siffra är en viktig fråga som inte bara kan rädda liv utan även ge goda effekter för samhällets behov av effektiva transporter. Dagens konferens illustrerar att det är möjligt att göra suicidpreventiva åtgärder, samt att det finns ett intresse för att arbeta med denna fråga i Sverige, säger Johan Fredin-Knutzén, ansvarig anordnare av konferensen från NASP.

Foto från TreSP-nätverkets tekniska besök på en station i Stockholmsområdet.
TreSP-nätverkets tekniska besök på en station i Stockholmsområdet. Foto: Beatrice Johansson

Dagen efter, den 5:e december, möttes Trespass and Suicide Prevention Network (TreSP-Network) som består av infrastukturägare och experter från hela världen och flera av talarna under föregående dag. Denna nätverksträff var den 8:e i ordningen och förmiddagens möte öppnades av TreSP:s ordförande Ann Mills, biträdande direktör för systemsäkerhet och hälsa vid Railway Safety and Standard Boards (RSSB) i England. Under mötet presenterade åter igen Johan Fredin-Knutzén och Gergö Hadlaczky tillsammans med forskningsassistent Danielle Berglund och lektor Vladimir Carli från NASP. På eftermiddagen fick nätverket göra ett tekniskt besök på flera tunnelbane- och pendeltågsstationer i Stockholm, bland annat för att få uppleva nya barriärer som används för förebyggande av obehöriga spårbeträdanden och suicidprevention. 

Program och talare under konferensen