Publicerad: 2022-11-15 13:46 | Uppdaterad: 2022-11-16 09:36

Glittrande kväll i höstmörkret på KI:s promotionshögtid

Nya doktorer med sina doktorshattar sitter i publiken. En av dem tittar snett bakom kameran.
Promotionshögtid i Stockholms stadshus den 11 november 2022. Foto: Linnea Bengtsson

Den 11 november var det återigen dags för promotionshögtid på KI när 99 nya medicine doktorer mottog sina hattar och diplom. Samtidigt uppmärksammades 17 jubeldoktorer som promoverades vid KI för 50 år sedan.

Kvällen inleddes med sedvanlig glans i den blomstersmyckade Blå hallen i Stockholms stadshus där doktorer och KI:s akademiska ledning tågade in, ledsagade av studentmarskalkar. Promotionshögtiden är den ceremoni då akademiska insignier (hatt och diplom) överlämnas till dem som tidigare har disputerat och uppnått den högsta akademiska examen.

Sex nya doktorer har just fått sina doktorshattar och diplom.
Från vänster: Ceren Emre, Agnes Elmberger, Sofie Eliasson Angelstig, Emma Eklund, Nicky Dunn och Megan Doheny. Foto: Linnea Bengtsson

För Ole Petter Ottersens del var detta hans sista promotionshögtid i rollen som rektor på KI. I sitt tal reflekterade han inledningsvis kring det privilegium det har varit att under 14 års tid som rektor, först på Universitetet i Oslo och sedan på KI, få vara med och dela glädjen med drygt 5 000 nya promoverade doktorer. Han skickade sedan med två budskap till de nya doktorerna: det första om att bibehålla och stärka internationell samverkan och göra det med etisk kompass och kompetens, och det andra om att njuta av att få verka inom vetenskapen och kommunicera den till omvärlden.

Ole Petter Ottersen med professorshatt vid talarpodiet.
Foto: Linnea Bengtsson

Ceremonin fortsatte med att uppmärksamma årets 17 jubeldoktorer. I sitt tal till dem underströk vicerektor för forskning och promotorn Martin Bergö var och ens enastående bidrag till medicinsk och odontologisk forskning, vård och utbildning, samt riktade ett varmt tack å KI:s vägnar för att få hedra två generationers bidrag till vetenskapen. Slutligen reflekterade han – med tanke på de senaste årtiondens medicinska framsteg – om det inte börjar bli dags att planera för diamant-jubeldoktorer, och avslutade med att hoppas på återseende om 25 år igen.

Martin Bergö står vid talarpodiet i blå hallen och tar på sig sin doktorshatt.
Foto: Linnea Bengtsson
Gästerna sitter i blå hallen. På första raden sitter jubeldoktorerna med svarta kläder och sina doktorshattar.
Foto: Linnea Bengtsson

Vicerektor för forskarutbildning och promotorn Robert Harris drog sig till minnes sin egen studietid och stenarna på stranden i Portsmouth, när han talade till kvällens 99 nya doktorer. Som de små stenarna på stranden formade av utomstående krafter, formar en doktorandtid både en människa och vetenskapen. Efter en forskarutbildning är det tid att kasta sig ut på havet och skapa ringar på vattnet tillsammans med andra, i form av samarbete på vetenskapens hav.

Robert Harris står vid talarpodiet i blå hallen och talar publiken.
Foto: Linnea Bengtsson
Sex nya doktorer har just fått sina doktorshattar och diplom.
Från vänster: Carl-Fredrik Bowin, Karin Björklund, Peter Benedek, Lucy Bai, Mike Aoun och Ranaa Akkawi El Edelbi. Foto: Linnea Bengtsson

Mellan talen under ceremonin underhöll Romeo och Julia-kören, som framförde stycken av Tromboncino och Händel, samt solisten Martin Stokke Mathiesen som sjöng What do I Need with Love ur musikalen Thoroughly Modern Millie och Who I’d be ur musikalen Shreek. Kvällen avslutades med bankett i Gyllene salen.

Female singers performing on the stairs in the Blue Hall.
Mellan tal och promoveringar underhölls de närvarande av Romeo och Julia kören, som framförde stycken av Tromboncino.
Overview of the Golden Hall during the banquet. The guests sit at the table and await dinner.
Kvällen avslutades med middag för de nya doktorerna och jubeldoktorerna i Gyllene Salen.
Ceremony in the Blue Hall, the audience watches and listens to a string orchestra..
Stråkorkester spelar under processionen i blå hallen.
Newly minted doctors in their hats sitting in the audience.
99 nya medicine och odontologie doktorer mottog sina hattar och diplom.
Philip Wallenius stands at the podium in the Blue Hall.
Philip Wallenius, övermarskalk, läser upp namnen på på nya doktorerna.
Two happy guests stand in the golden hall and look into the camera.
I väntan på banketten, promotionshögtid i Stockholms stadshus den 11 november 2022.
New doctors with their doctoral hats are walking down the stairs in the Blue Hall.
Promotionshögtiden är den ceremoni då akademiska insignier överlämnas till dem som tidigare har disputerat och uppnått den högsta akademiska examen.