Publicerad: 2018-12-10 10:10 | Uppdaterad: 2019-10-15 15:34

Giedre Grigelioniene berättar om sitt samarbete med nobelpristagare i tidningen Medicinsk Vetenskap

De flesta forskare kommer inte i närheten av ett Nobelpris. Men några har turen att få arbeta tillsammans med en av forskarvärldens drygt 200 Nobelkändisar. I tidskriften Medicinsk Vetenskap, nummer 4, 2018, intervjuas tre KI-forskare om samarbeten med nobelpristagare. 

Giedre Grigelioniene, credit: Christopher Hunt.

En av forskarna är Giedre Grigelioniene vid gruppen Sällsynta diagnoser:

Samarbetet har fått mig att forska annorlunda

Giedre Grigelioniene, forskare vid institutionen för molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Forskar om: Medfödda skelettoch bindvävssjukdomar.
Koppling till Nobelpristagare: Publicerade nyligen en vetenskaplig artikel med Phillip A Sharp, som tilldelades Nobelpriset 1993 (tillsammans med Richard J. Roberts) för sina upptäckter av introner i eukaryotisk DNA.

”Jag är en perifer forskare i Phillip A Sharps nätverk. Ändå betyder kontakten mycket för mig, det har öppnat dörrar och lett mig in på nya forskningsvägar. Det började med att jag hittade en ny diagnos och en ny mekanism bakom en ovanlig skelettsjukdom. Sjukdomen, som jag upptäckte i en svensk familj, är ännu inte beskriven i litteraturen. Efter upptäckten åkte jag till USA och arbetade vid Harvard University. Min gruppledare ansåg att sjukdomsmekanismen var så unik så han tog kontakt med Sharp och frågade om ett samarbete med hans labb vid MIT. Sharp, som tyckte att upptäckten var väldigt intressant, blev nyfiken på om mekanismen även kunde gälla cancer. Jag blev helt paff när jag fick höra hur han tänkte och vilken potential han såg i det första fyndet.

Sedan dess har jag ett tätt samarbete med hans medarbetare Hiroshi Suzuki, som jag blev ihopkopplad med. Sharp är väldigt ödmjuk, han låter sina medarbetare sköta det mesta medan han ställer sig bredvid och stöttar. Jag och Sharp har bara korrespondens via mejl, ofta är jag med på cc. Det är väldigt hierarkiskt i USA.

Det är besvärligt att bevisa nya mekanismer, men Sharp har peppat oss och sagt att vi kommer göra skillnad. När man hör det från Sharp så vet man att det är bra. Och det visade sig att mekanismen gäller även för cancer! Tack vare den stora kapaciteten i hans labb har ett drygt års arbete lett till en färdig publikation samt ett manuskript. Trots att jag bara har träffat Sharp en gång kommer jag att forska annorlunda nu, tack vare samarbetet med hans labb.”

Berättat för Maja Lundbäck, först publicerat i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 4, 2018.

Läs hela artikeln om de tre forskarna i tidskriften Medicinsk Vetenskap

Publikation

Deconvolution of seed and RNA-binding protein crosstalk in RNAi-based functional genomics.

Suzuki HI, Spengler RM, Grigelioniene G, Kobayashi T, Sharp PA

Nat Genet. 2018 May;50(5):657-661