Publicerad: 2020-10-12 12:22 | Uppdaterad: 2020-10-12 12:24

Georgios Sotiriou tilldelas “the Smoluchowski award” 2020

Profilporträtt Georgios Sotiriou
Georgios Sotiriou Foto: Private

Georgios Sotiriou, forskare vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi får ”the Smoluchowski award” för sitt forskningsbidrag till områdena aerosolvetenskap och -teknik. Utmärkelsen består av en certifiering och ett personligt pris på 2.000 €.

Hej Georgios Sotiriou, berätta om den utmärkelse du har fått?

– Utmärkelsen kallas "the Smoluchowski award". Den tilldelas av den europeiska aerosolförsamlingen (Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF)). Utmärkelsen tilldelas betydande forskningsbidrag till områdena aerosolvetenskap och teknik och ges till unga forskare (som regel under 40 år) som har uppnått och publicerat nya resultat inom områdena aerosolvetenskap under dem föregående 3 åren. Den består av en certifiering och ett personligt pris på 2.000 €.

Vad innebär det för dig och din forskning att få det här utmärkelsen? 

– Det är en stor ära och jag är tacksam för allt stöd jag har fått från mina mentorer under hela min akademiska karriär. Samt stödet från min institution inom Karolinska Institutet (KI) sedan min start som fakultet år 2016, och naturligtvis min forskargrupp. Det är mycket spännande att erkännas av den europeiska aerosolförsamlingen för vår forskning och jag hoppas att det kan inspirera ytterligare aerosolforskare att utnyttja sin expertis för biomedicin.

Vad händer framöver?

– Här näst planerar vi att fortsätta använda aerosol vetenskap och teknik i syfte att producera nya funktionella nanomaterial för att ta itu med akuta medicinska utmaningar. KI är en fantastisk miljö för att få nanopartikelteknik till mer kliniskt relevanta inställningar, vårt nästa mål är att driva detta vidare.

Hur delas priset ut?

– Priset tilldelas typiskt i en ceremoni under den europeiska eller internationella aerosolkonferensen. I år ägde konferensen rum online på grund av covid-19 pandemi.

Kontakt

Georgios Sotiriou Senior Forskare