Publicerad: 2018-11-12 15:43 | Uppdaterad: 2018-11-26 09:59

Genetiska riskpoäng för autism kan förutsäga effekt av KBT

Depression är en vanlig sjukdom där kognitiv beteendeterapi (KBT) är rekommenderad behandling för de vanligaste formerna. Forskare vid Karolinska Institutet har nu studerat hur genetiska faktorer påverkar effekten av KBT hos 894 personer med depression – och visar för första gången hur genetiska riskpoäng kan förutsäga effekten av KBT.

– Att förstå hur genetisk variation påverkar utfallet i psykologisk behandling kan hjälpa oss förstå varför vissa inte kan tillgodogöra sig behandlingen. I förlängningen kan det bidra till individualisering av behandlingsval utifrån individens unika förutsättningar, säger Christian Rück, psykiater och lektor i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, som lett arbetet med studien.

Samtliga 894 deltagare i studien, som nyligen publicerades i vetenskapstidskriften Molecular Psychiatry, hade diagnostiserats med depression och genomgick internetbaserad KBT under 12 veckor. Innan behandlingen hade deltagarna lämnat blodprov ur vilket DNA utvanns. Forskarna undersökte hur utfallet hängde samman med variation i deltagarnas DNA genom att jämföra deltagarnas genetiska variation med genetiska riskpoäng för 6 olika psykiatriska tillstånd, utbildningsnivå och IQ.

Genetiska riskpoäng för autism

Genetiska riskpoäng kan beskrivas som hur många genetiska riskvarianter för något som en individ har. Resultatet var att en högre genetiska riskpoäng för autism var associerat med sämre behandlingssvar av KBT för depression. Detta är första gången som genetisk variation kunnat kopplas till utfall av psykologisk behandling i en så kallad genomvid analys, det vill säga en studie som analyserar genetisk variation över hela genomet.

Forskarna arbetar nu på att bekräfta fynden i nya större studier. Studien har genomförts med stöd av kliniken för internetpsykiatri vid Stockholms läns landsting och Vetenskapsrådet.

Publikation

Genetics of response to cognitive behavior therapy in adults with major depression: a preliminary report
Evelyn Andersson, James J. Crowley, Nils Lindefors, Brjánn Ljótsson, Erik Hedman-Lagerlöf, Julia Boberg, Samir El Alaoui, Robert Karlsson, Yi Lu, Manuel Mattheisen, Anna K Kähler, Cecilia Svanborg, David Mataix-Cols, Simon Mattsson, Erik Forsell, Viktor Kaldo, Martin Schalling, Catharina Lavebratt, Patrick F. Sullivan, Christian Rück
Molecular Psychiatry, online 8 November 2018.