Publicerad: 2024-06-11 14:15 | Uppdaterad: 2024-06-11 14:31

Fyra KI-forskare får Vetenskapsrådets anslag för internationell postdok

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 9 av 42 ansökningar. Av dessa nio är fyra, Daniel Helldén, Klara Lenart, Yunbing Shen och Miranda Stiernborg, forskare vid Karolinska Institutet. Totalt beviljades nästan 36 miljoner kronor för perioden 2024–2027.

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. 

Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse. Bidragstid är 18-36 månader med start i juli 2024. I år har bidragsbeloppet höjts till 1 300 000 kr/år.

De fyra KI-forskare som beviljats bidrag är:

Bild på Daniel Helldén i läkarkläder.
Daniel Helldén. Foto: Privat

Daniel Helldén, forskare vid institutionen för global folkhälsa

Projekt: Klimatförändringarnas påverkan på barns hälsa - global evidens och exempel från Kanada.

Värdland: Kanada

Beviljat belopp: SEK 4 050 000 under 3 år.

Klara Lenart.
Klara Lenart. Foto: N/A

Klara Lenart, forskare vid institutionen för medicin, Solna 

Projekt: Mekanismer som styr selektion och livslängd av plasmaceller.

Värdland:  USA

Beviljat belopp: SEK 3 900 000 under 3 år.

Yunbing Shen.
Yunbing Shen. Foto: N/A

Yunbing Shen, forskare vid institutionen för medicin, Solna

Projekt: SynNotch CAR T-celler för bättre behandling av prostatacancer.

Värdland:  USA

Beviljat belopp: SEK 4 050 000 under 3 år.

Porträtt av Miranda Stiernborg
Miranda Stiernborg. Foto: N/A

Miranda Stiernborg, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Projekt: Återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor trots antibiotikabehandling: Nya metoder som avslöjar dynamiken mellan värd och bakteriefloran.

Värdland:  USA

Beviljat belopp: SEK 3 900 000 under 3 år.