Publicerad: 2020-02-20 15:25 | Uppdaterad: 2022-02-07 17:33

Fyra KI-forskare bland Framtidens forskningsledare – får 12 miljoner var

När Stiftelsen för strategisk forskning i dagarna utsåg sjunde generationens ”Framtidens forskningsledare” var fyra av dessa från Karolinska Institutet. Bidraget ska stötta unga, lovande forskare och göra det möjligt för dem att bygga upp egna framgångsrika forskargrupper.

Vart tredje år utlyser Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) programbidraget Framtidens forskningsledare. I programmet ingår en ledarskapsutbildning som på sikt ska ge bidragstagaren förutsättningar att leda större forskargrupper med internationell slagkraft.

De som har utsetts till Framtidens forskningsledare är: