Publicerad: 2022-10-25 12:12 | Uppdaterad: 2022-10-25 12:12

FyFa-forskare tilldelas KID-medel

Illustration av en hand som ger et mynt till en annan hand som håller i en glödlampa.
Foto: Public domain

Kommittén för utbildning på forskarnivå har nu fattat beslut om att tilldela KID-medel i 2022 års KID-utlysning till totalt 65 anslag. Fyra av dessa anslag får verksamma forskare inom institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa).

Syftet med KID är att bidra till en forskarutbildning i internationell toppklass genom att stödja lovande doktorandprojekt med långsiktig studiefinansiering. KID-medel för 2022 har beviljats till 65 anslag varav fyra av dessa går till forskare vid FyFa: Sophie Erhardt, Johanna Lanner, Erik Norberg och Camilla Svensson. KID-medlen fördelas utifrån kvalitet för att främja ett bra handledarskap, en god forskarutbildningsmiljö och kompetens inom forskning.

Profilbild på Sophie Erhardt
Professor Sophie Erhardt Foto: Ulf Sirborn

"Tilldelningen av de fyra anslagen till FyFa går till väletablerade forskare och understryker den höga kvalitet som bedrivs på vår institution. KID projekten täcker många olika ämnen inom fysiologi och farmakologi, alltifrån att identifiera molekylära mekanismer och faktorer som driver muskelsvaghet, smärta och lungcancer till att utveckla nya farmakologiska substanser för behandling av schizofreni och kognitiv dysfunktion. En viktig person för oss forskare på FyFa är vår forskningssamordnare Roelinde Middelveld, vars uppgift är att både identifiera anslagskällor och att stödja våra forskare i ansökningsprocessen," säger professor och prefekt Sophie Erhardt.

KID-medel tilldelas FyFa-forskare:

Sophie Erhardt för projekt: ”Utvecklande av enzymhämmare för behandling av schizofreni och kognitiv dysfunktion”.

Johanna Lanner för projekt: ”Identifiera molekylära mekanismer som pådriver muskelsvaghet vid kronisk inflammation”.

Erik Norberg för projekt: ”Human Lung Cancer Evolution ‐ Identifiering av Faktorer som Driver Sjukdomsutveckling samt Heterogeneitet”.

Camilla Svensson för projekt: ”Perifera mekanismer kopplade till smärta i fibromyalgi”-