Publicerad: 2019-01-15 16:27 | Uppdaterad: 2019-01-15 16:27

Forskningsprojekt vid KI får sex miljoner kronor från AFA Försäkring

I 2018 års fjärde anslagsomgång har AFA Försäkring beviljat drygt 28 miljoner kronor i anslag till nio nya forskningsprojekt. Karolinska Institutet får sex miljoner kronor till två olika projekt. Gemensamt för projekten är att de handlar om arbetsmiljö och hälsa.

  • Anna Dahlgren vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 4 294 000 kronor för att kartlägga hur individuell schemaplanering används och uppfattas av undersköterskor, sjuksköterskor och avdelningschefer.
  • Carl Lind vid Institutet för miljömedicin får 1 737 000 kronor för att undersöka om ett bärbart mätsystem med återkoppling via vibrerande sensorer kan minska skadliga belastningar och ge mer precisa och mindre kostsamma riskbedömningar.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting.