Publicerad: 2019-01-22 10:17 | Uppdaterad: 2019-08-14 13:49

Forskningsprojekt med kön- och genusperspektiv får 16,6 miljoner

EU-organet GenderNet beslutade nyligen om anslag till 13 internationella samarbeten. Fem av dessa projekt har partners vid KI. Totalt rör det sig om cirka 16,6 miljoner kronor till KI. Projekten inkluderar kön- och genusperspektiv inom sina respektive ämnesområden.

I GenderNet ingår 16 organisationer från 13 länder. Syftet med EU-organet är att stärka transnationella samarbeten med kön- och genusperspektiv samt att främja jämställdhet genom institutionella förändringar. Beslut har nu fattats om att finansiera 13 internationella samarbetsprojekt inom GenderNet Plus Co-Fund. I tio av de beviljade samarbetena ingår svenska deltagare, vilka kommer att få finansiering från Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets stöd till de svenska deltagarna är totalt över 28 miljoner kronor under perioden 2018/19–2021.

De fem samarbetsprojekt med partners vid KI som ges stöd är: