Publicerad: 2021-02-15 07:00 | Uppdaterad: 2021-02-15 07:09

Forskningsmetoder utan djurförsök är strategiskt viktigt för svensk forskning och innovation

Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga. Men en ny rapport från Karolinska Institutet, visar att utvecklingen av nya metoder utan djurförsök är strategiskt viktig för svensk forskning och innovation.

Att kommunicera nya metoder utan djurförsök

I regeringens forskningspolitiska proposition framgår att …”Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder”. För att det ska bli verklighet, krävs ökad kommunikation och samverkan mellan forskare, myndigheter och företag. Samtidigt finns flera hinder för utvecklingen.

Rapporten har tagits fram av docent Mattias Öberg vid Karolinska Institutet och omvärldsstrategen Monica Björklund. Den bygger på djupintervjuer med forskare från Karolinska Institutet, riksdagsledamöter, myndigheter, branschorganisationer från läkemedels- och kemikalieindustrin, intresseorganisationer samt representanter för de globalt verksamma företagen AstraZeneca och L’Oréal.

Forskningsmetoderna inom läkemedelsutveckling och riskbedömning av kemikalier utvecklas i snabb takt. Utvecklingen av nya metoder - som avancerade cellmodeller och datorberäkningar - möter ett behov av mer humanrelevant forskning. Det bidrar också till att nå målsättningarna att ersätta djurförsök, som finns i EU-lagstiftningarna om säkra kemikalier (REACH) och Försöksdjursdirektivet.

I rapporten framgår bland annat att:

  • Riksdagsledamöterna, myndigheterna och industrin ser stor potential med nya metoder utan djurförsök. De efterfrågar mer och bättre kommunikation från forskare och ger konkreta råd för att nå fram.
  • Forskarna möter ett konservativt synsätt från andra forskare och vetenskapliga tidskrifter, som ofta efterfrågar djurmodeller.
  • Industrin vill att akademin tar större plats i frågan och att politikerna lyfter in den i centrala policydokument.

- Nya metoder utan djurförsök är strategiskt viktigt för svensk forskning och innovation. Det handlar om metoder som kan vara både snabbare och bättre anpassade till människors hälsa. Forskare och lärosäten har också en gyllene möjlighet att kliva fram och profilera sig inom nya metoder. De vi intervjuat efterfrågar forskarnas röster och vill veta vilka lärosäten som har kommit längst, säger Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Att få fram metoder utan djurförsök hamnar ofta i facket djurskyddsfrågor. Riksdagsledamöterna och industrin tycker att kopplingen måste bli starkare till forskning, utveckling och innovation. I rapporten ges en analys av vad som krävs för att de nya forskningsmetoderna ska göra ett större samhällsavstyck.

- Även om regeringen nu menar att Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder, saknas flera viktiga pusselbitar. Det behövs förändrade attityder, mer finansiering och konkreta politiska förslag. Vår rapport kan bidra med kunskap och inspiration, säger Monica Björklund, omvärldsstrateg och tidigare politiskt sakkunnig vid statsrådsberedningen i Regeringskansliet.

Projektet finansierades av Karolinska Institutet, inom en särskild satsning på projekt kring impact och samverkan.

Publikation
Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök – Upplevelser, utmaningar och uppmaningar. Mattias Öberg & Monica Björklund. Karolinska Institutet, februari 2021. 
Länk till rapport

Kontakt
Monica Björklund, omvärldsstrateg, 070-299 93 52, mb@monicabjorklund.se
Mattias Öberg, docent i toxikologi, 073-712 14 54, mattias.oberg@ki.se

Monica Björklund och Mattias Öberg
Monica Björklund och Mattias Öberg