Publicerad: 2018-10-02 14:29 | Uppdaterad: 2018-10-03 13:00

Forskning om diabetes får 18 miljoner från KAW

Forskningsfinansiären Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat sammanlagt 104,2 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt som leds från Karolinska Institutet. Ett av projekten "Tissue-crosstalk and metabolic regulation of type 2 diabetes" får 18 000 000 kronor under tre år, med möjlighet till förlängning i två år, och leds av professor Juleen R. Zierath vid gruppen Integrativ fysiologi, MMK.

Professor Juleen Zierath

Destruktivt samspel på vägen mot typ 2-diabetes

Metabolismen i fettväv, lever och skelettmuskulatur spelar stor roll för uppkomsten av typ 2-diabetes och låggradig, kronisk inflammation är vanlig hos personer som utvecklar sjukdomen. Så hur samspelar dessa organ med varandra i en inflammatorisk miljö och hur påverkas de insulinproducerande betacellerna av detta? Detta kommer forskarna att undersöka i det här projektet, där de kommer beskriva vilka proteiner och metaboliter som utsöndras från fettväv, lever och skelettmuskulatur vid inflammation, hur dessa ämnen påverkar samspelet mellan dessa organ – och hur det i sin tur påverkar de insulinproducerande betacellerna.

Samarbetspartners

Per-Olof Berggren, Carsten Daub, Anna Krook, Erik Näslund och Mikael Rydén, samtliga vid Karolinska Institutet, samt Thomas Moritz vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) beviljar bidrag till forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. De projekt som får anslag bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. KAW är den största privata forskningsfinansiären i landet. Totalt delar stiftelsen i år ut 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt vid svenska universitet.