Publicerad: 2021-06-03 10:52 | Uppdaterad: 2021-06-03 10:52

Forskning belyser kväveoxids betydande roll för reglering av njurfunktion

I en artikel i Nature Reviews Nephrology, sammanfattas kväveoxids betydande roll för reglering av njurfunktion och kopplingen till hjärtkärlsjukdom samt diabetes. Det är Mattias Carlström, docent i fysiologi på KI, som ligger bakom artikeln.  

Porträttbild av Mattias Carlström.
Mattias Carlström. Foto: Privat.

Kväveoxid är en kortlivad och viktig signalsubstans i kroppen. Upptäckten av denna molekyls betydelse för reglering av hjärtkärlfunktion tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1998 (Furchgott, Ignarro & Murad). Sedan dess har mycket forskning gjorts och det är idag väl etablerat att brist på kväveoxid är associerat med olika sjukdomar. Bakomliggande mekanismer för sjukdomsutveckling behandlas och potentiellt nya behandlingsstrategier -såväl dietära som farmakologiska- för att återställa kväveoxidproduktion och signalering diskuteras.

”Vår forskning är inriktad på sambandet mellan hjärtkärlsjukdom, njursvikt och diabetes, med fokus på bakomliggande mekanismer och nya potentiella terapeutiska strategier” säger Mattias Carlström, docent i fysiologi och gruppledare för Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.

”Att publicera en översiktsartikel inom aktuellt område i Nature Reviews, med fokus på kväveoxid, betyder otroligt mycket. Detta innebär förhoppningsvis att intresset för vår forskning och kunskapen gällande kväveoxids betydelse lyfts ytterligare, och att mer preklinisk och klinisk forskning inom området blir aktuellt”, avslutar Mattias Carlström,

Länk till artikeln i Nature Reviews

Kontakt