Publicerad: 2022-11-11 13:52 | Uppdaterad: 2022-11-14 10:30

Forskare vid MMK får forskningsmedel från Cancerfonden

Spirande växt i glas med mynt
Spirande växt i glas med mynt Foto: Michelle Henderson Unsplash

I Cancerfondens senaste utlysning delades forskningsanslag ut till sju forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget avser perioden 2023-2025. Vi gratulerar:

Olof Akre, Urologi, får 2.400.000 kronor för projektet "ProMort: a Program for prediction of Mortality in prostate cancer".

Jana de Boniface, Bröstkirurgi, får 3.750.000 kronor för projektet "The SENOMAC trial and beyond: de-escalation of axillary surgery in breast cancer and its effects on patient-reported outcomes".

Richard Rosenquist Brandell, Klinisk genetik, får 6.000.000 kronor för projektet "Unlocking the complex molecular landscape in chronic lymphocytic leukemia: clues towards precision medicine".

Shaohua Xie, Övre GI kirurgi, får 1.800.000 kronor för projektet "Metabolic and inflammatory alterations in the aetiology and prediction of oesophageal adenocarcinoma".

Fellowship prevention

Karin Wallander, Klinisk genetik, får fellowship 3 år för projektet "Functional studies of hereditary causes for cancer".

Forskarmånader

Emma Tham, Klinisk genetik, får forskarmånader 3 år för projektet "Cancer genetics for improved diagnosis and personalised follow-up".

Charlotte Gran, Klinisk kemi och koagulation, får forskarmånader 3 år för projektet "Mikrovesiklar och deras inverkan på risken för blodproppsbildning hos patienter med hepatocellulärt cancer eller lymfom".

Planeringsbidrag

Richard Rosenquist Brandell, Klinisk genetik, får 600.000 kr i planeringsbidrag för Svenska KLL-gruppen